Tag Archives: Bàn Giao Quyền Sử Dụng Đất

Sổ Hồng Trao Tay – Uy Tính Tạo Nên Thương Hiệu Tập Đoàn Huỳnh Gia

trao sổ happy home

Ngày 6/11/2020, Tập Đoàn Huỳnh Gia đã tổ chức buổi lễ trang trọng, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự Án Happy Home – giai đoạn 1 mở rộng. Việc làm trên đã minh chứng cho sự “ UY TÍNH “ của ban lãnh đạo Tập Đoàn Huỳnh Gia đối với dân […]